Logo Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Statystyki

                     

 

Liczba wpływających do Biura zgłoszeń:

 

2013 r.

    69 045

2012 r.

    63 913
2011 r.     36 228
2010 r.     28 735
2009 r.

(21 maja - 31 grudnia)

      8 980