Aktualności

21.02.2017r.

Pierwsza ugoda w sprawie, w której Rzecznik Praw Pacjenta brał udział na prawach przysługujących prokuratorowi

Po raz pierwszy sprawa cywilna dotycząca naruszenia praw pacjenta, w której Rzecznik Praw Pacjenta brał udział na prawach przysługujących prokuratorowi, zakończyła się ugodą. 15...
więcej
08.02.2017r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ws. Szpitala w Suchowoli

7 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2697/16), w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie...
więcej
26.01.2017r.

Szkolenie z praw pacjenta dla Dyrektorów Szpitali i Pełnomocników ds. Praw Pacjenta w Opatowie

Praktyczne aspekty pracy Rzecznika Praw Pacjenta, prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, rola pełnomocnika ds. praw pacjenta w placówce...
więcej
25.01.2017r.

Nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w woj. śląskim

Rzecznik Praw Pacjenta działając na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ogłasza nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o...
więcej
25.01.2017r.

Funkcjonowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Tym samym ma też prawo do natychmiastowego udzielenia świadczenia...
więcej
23.01.2017r.

Wyrok NSA w sprawie decyzji Rzecznika Praw Pacjenta

17 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II OSK 2619/16), w którym oddalił skargę kasacyjną jednego ze szpitali od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
więcej
19.01.2017r.

Szkolenia z praw pacjenta w województwie lubelskim i podkarpackim

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Starostwem Powiatowym w Lublinie i Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej organizuje szkolenia dla...
więcej
18.01.2017r.

Krystyna Barbara Kozłowska na liście stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w 2016 roku

Lista Stu to zestawienie najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia, tworzone już od ponad 10 lat przez „Puls Medycyny”. Krystyna Barbara Kozłowska p.o. Rzecznika Praw...
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    48