Aktualności

15.03.2017r.

Zaproszenie na szkolenia nt. praw pacjenta dla dyrektorów szpitali i pełnomocników ds. praw pacjenta w województwie dolnośląskim i opolskim

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zaprasza dyrektorów szpitali i pełnomocników ds. praw pacjenta, pełniących swoje obowiązki w placówkach medycznych na terenie województwa...
więcej
24.03.2017r.

Nowe uprawnienia dla kobiet w ciąży oraz ich rodzin

W związku pytaniami oraz wątpliwościami, pojawiającymi się w zgłoszeniach na infolinię od kobiet będących w ciąży oraz mam niepełnosprawnych dzieci w zakresie dostępu do świadczeń...
więcej
13.03.2017r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił kolejną skargę Szpitala w Suchowoli

10 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2854/16), w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie...
więcej
08.03.2017r.

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, iż na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy ma prawo do dochodzenia roszczeń w razie...
więcej
21.02.2017r.

Pierwsza ugoda w sprawie, w której Rzecznik Praw Pacjenta brał udział na prawach przysługujących prokuratorowi

Po raz pierwszy sprawa cywilna dotycząca naruszenia praw pacjenta, w której Rzecznik Praw Pacjenta brał udział na prawach przysługujących prokuratorowi, zakończyła się ugodą. 15...
więcej
08.02.2017r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ws. Szpitala w Suchowoli

7 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2697/16), w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie...
więcej
26.01.2017r.

Szkolenie z praw pacjenta dla Dyrektorów Szpitali i Pełnomocników ds. Praw Pacjenta w Opatowie

Praktyczne aspekty pracy Rzecznika Praw Pacjenta, prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, rola pełnomocnika ds. praw pacjenta w placówce...
więcej
25.01.2017r.

Nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w woj. śląskim

Rzecznik Praw Pacjenta działając na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ogłasza nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o...
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    49