Aktualności

04-05-2017r.

Kraków wspiera osoby chore psychicznie

Ochronę zdrowia psychicznego jako fundamentalnego dobra osobistego człowieka zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.

 

Jest ona realizowana m.in. poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych w formie turystyki i rekreacji. Umożliwienie pacjentom psychiatrycznym czasowego opuszczania szpitala pod opieką personelu przyczynia się do ich społecznej reintegracji, pozwala doskonalić umiejętności społeczne, jest formą rozwoju osobistego, a w efekcie przyspiesza proces leczenia. Stanowi także przełamywanie - wciąż żywych wśród części społeczeństwa - stereotypów o konieczności izolacji osób chorych psychicznie jako stwarzających realne i permanentne zagrożenie dla innych osób. Pacjenci hospitalizowani w podmiotach psychiatrycznych to grupa o zróżnicowanym statusie materialnym i społecznym, niemniej jednak z uwagi na stan zdrowia i niepełnosprawność bardzo często są to osoby osiągające niskie dochody, niekiedy zaspokajające jedynie ich podstawowe potrzeby bytowe takie jak schronienie, zakup żywności, odzieży czy leków.

 

Od kilkunastu miesięcy Rzecznik Praw Pacjenta prowadził korespondencję z Prezydentem Miasta Krakowa Panem Profesorem Jackiem Majchrowskim, wnosząc o umożliwienie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla pacjentów szpitali i oddziałów psychiatrycznych w ramach realizowanych zajęć rehabilitacyjnych. Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta pełniący funkcje Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w podmiotach leczniczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków odbyli spotkania w tej sprawie z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, Dyrektorem Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Dyrektorem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, uzyskując od nich wsparcie dla przedmiotowej inicjatywy. Efektem podjętej współpracy było ogłoszenie przez Prezydenta Miasta Krakowa konkursu z zakresu zdrowia publicznego, w ramach którego uprawnione podmioty mogły wnioskować o przyznanie środków finansowych w łącznej kwocie 65 000 zł na pokrycie kosztów transportu dla pacjentów szpitali psychiatrycznych w ramach zajęć rehabilitacyjnych.

 

Rzecznik Praw Pacjenta z uznaniem przyjmuje prekursorskie rozwiązanie zaproponowane przez władze Miasta Krakowa ufając, że będzie ono kontynuowane w obecnej lub podobnej formie w latach kolejnych, stanowiąc przykład dla innych miast w Polsce.

 

Lista aktualności