Aktualności

27-12-2018r.

Kryzysowa sytuacja w dziecięcej i młodzieżowej opiece psychiatrycznej. Rzecznik Praw Pacjenta apeluje do MZ o podjęcie niezwłocznych działań.

Rzecznik Praw Pacjenta zaapelował do Zbigniewa Króla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia o przyspieszenie działań systemowych oraz doraźnych, które pozwoliłyby poprawić – już trudną – sytuację w dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opiece zdrowotnej.

 

Główny problem stanowi niedostateczny poziom finansowania, nierówny dostęp do świadczeń zdrowotnych, trudne warunki hospitalizacji małoletnich pacjentów, braki kadrowe powodujące przeciążenie personelu oraz luka pokoleniowa wśród personelu medycznego.

 

Z ogromnym niepokojem Rzecznik przyjmuje kolejne doniesienia o kryzysowej sytuacji w podmiotach leczniczych m.in. chodzi o psychiatryczny oddział dziecięcy w Józefowie pod Warszawą, który w połowie grudnia zawiesił działalność, gdy niemal wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia, argumentując to zbyt trudnymi warunkami pracy. Do Rzecznika docierają również sygnały z województwa wielkopolskiego czy dolnośląskiego, gdzie sytuacja także wymaga podjęcia odpowiednich działań

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Zbigniewa Króla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży, z dn. 21 grudnia 2018 r.

Lista aktualności