Aktualności

11-09-2017r.

Otwocka Koperta Życia

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym program pn. „Otwocka Koperta Życia” organizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Otwock” – na czele z jego Prezesem Panem Michałem Witkowskim. Akcja ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Otwocka. Ma służyć sprawniejszej pomocy m.in. w przypadku zasłabnięcia osoby starszej, ma pomóc osobom przewlekle chorym oraz samotnym.

 

„Koperta Życia” to zestaw składający się z plastikowej koperty formatu A6, ankiety oraz dwóch naklejek „Koperta Życia”. Ankieta, którą pacjent wypełnia wraz ze swoim lekarzem rodzinnym, powinna zawierać informacje o stanie zdrowia seniora (m.in. chorobach, przebytych operacjach, przyjmowanych lekarstwach czy uczuleniach). W części drugiej należy podać dane kontaktowe do osoby, która będzie powiadomiona w sytuacji nagłej np. przewiezieniu pacjenta do szpitala. Wypełnioną ankietę w plastikowej kopercie z naklejką umieszcza się w lodówce, natomiast na lodówce należy przykleić drugą naklejkę „Koperta Życia”. Umieszczenie koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym, umożliwi ratownikom medycznym szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

 

Program powstaje we współpracy z otwockimi parafiami, kierownikami ośrodków zdrowia, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ, Uniwersytetem III Wieku „Otwarte Drzwi”, Komendą Powiatową Policji w Otwocku oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

 

Pomysł wyposażenia w „Koperty Życia” osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych jest wzorowany na tzw. Pudełku Życia z Wejherowa – narodził się w gminie Gogolin. Obecnie jest wprowadzany przez kolejne samorządy w całej Polsce.

 

Więcej informacji: http://naszotwock.pl/koperta/

 

Lista aktualności