Aktualności

14-11-2018r.

Projekt „Pacjent w badaniach klinicznych” z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta

Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz organizacjami pacjentów uruchomił stronę internetową, która ma być fundamentem kampanii informacyjnej o badaniach klinicznych. Wydarzeniem inicjującym udostępnienie stron internetowych są warsztaty dla organizacji pacjentów, których celem jest szerzenie informacji o badaniach klinicznych i edukowanie społeczeństwa w tym zakresie.

 

Niska świadomość oraz obawa pacjentów przed udziałem w badaniach klinicznych są barierą rozwoju badań klinicznych w Polsce. Badania kliniczne potrafią być nową szansą na leczenie dla wielu chorych. Ważne, by pacjenci świadomie i bez obaw wybierali taką ścieżkę leczenia.

 

Strona internetowa pacjentwbadaniach.pl powstała dzięki współpracy organizacji pozarządowych, sektora nauki, administracji publicznej oraz branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Pacjenci, lekarze oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zdrowia znajdą tam szczegółowe informacje na temat standardów, procedur i wymagań dotyczących procesu przystępowania do badań klinicznych, zaprezentowane w przystępny sposób. Zniknie również problem bariery językowej, ponieważ instrukcje korzystania z baz zagranicznych badań klinicznych zostały opisane w języku polskim. 

 

Tożsame informacje o badaniach klinicznych zostaną także opublikowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia

 

Medycyna – tak jak każda inna dziedzina nauki – musi się nieustannie rozwijać. Tym samym realizacja prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej nierozerwalnie wiąże się z wprowadzeniem nowoczesnych terapii i technologii medycznych – a tych nie będzie bez odpowiedzialnego i bezpiecznego systemu badań klinicznych, który w Polsce funkcjonuje – powiedział Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, podczas konferencji inaugurującej projekt.

 

Projekt powstał przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, w ramach Programu Rozwoju Biotechnologii koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzecznik Praw Pacjenta. 

 

Partnerzy Projektu „Pacjent w badaniach klinicznych”

Organizator: Polski Fundusz Rozwoju

Współorganizator: Ministerstwo Zdrowia

Patronat Honorowy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Rzecznik Praw Pacjenta 

Partner - sektor publiczny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Partnerzy - sektor pozarządowy: Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, Fundacja Urszuli Jaworskiej, GCPpl 

Organizacje pracodawców: INFARMA, PZPPF, POLCRO.

Strona internetowa projektu: pacjentwbadaniach.pl

 

Lista aktualności