Aktualności

10-07-2015r.

Rzecznik Praw Pacjenta - na pomoc osobom otyłym

Otyłość stanowi w Polsce coraz większy problem społeczny. Analiza danych, które otrzymuje Rzecznik Praw Pacjenta, w tym zgłoszeń od pacjentów oraz raportów z instytucji oraz urzędów wskazuje na to, iż osoby chorujące na otyłość najwyższego, trzeciego stopnia, mogą nie być w wystarczający sposób objęte opieką zdrowotną. W związku z tym, Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie.

 

W marcu br. Rzecznik wystąpił do Wojewodów i Marszałków Województw o przekazanie informacji, czy podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie ich województw zapewniają osobom otyłym:

  1. dostęp do aparatury medycznej wykonującej badania takie jak: rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz PET (pozytonowa tomografia emisyjna);
  2. odpowiednie łóżka o zwiększonej nośności;
  3. transport sanitarny mogący zrealizować przewóz pacjentów otyłych;
  4. dostęp do ambulansów pogotowia ratunkowego mogących przewieźć pacjentów otyłych;
  5. dostęp do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne).


Uzyskane dane wskazują na bardzo zróżnicowany stopień zabezpieczenia sprzętu medycznego dla osób otyłych w poszczególnych województwach.


Rzecznik Praw Pacjenta występował również do Ministra Zdrowia z prośbą o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej o zamieszczenie w specyfikacji sprzętu medycznego, takiego jak wagi czy ciśnieniomierze, informacji o możliwości korzystania ze sprzętu przez pacjentów z nadwagą i otyłością.

 

W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, iż wystąpi o wypracowanie stosownych zaleceń do Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz do odpowiednich towarzystw naukowych.


Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę, a także korespondencję z Ministrem Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta ponownie wystąpi do Wojewodów oraz Marszałków Województw z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę dostępu do świadczeń.


Szczegółowe informacje dotyczące województw, placówek medycznych oraz dostępnych w nich świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych zostały zamieszczone w zakładce Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych.

Lista aktualności