Aktualności

27-06-2017r.

Rzecznik Praw Pacjenta ws. braku stosowania znieczulenia ogólnego podczas zabiegów punkcji lędźwiowej i biopsji szpiku u małych pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił o wyjaśnienia do dyrektorów siedmiu szpitali, które jak wynika z informacji medialnych nie stosowały znieczulenia ogólnego w trakcie przeprowadzania u dzieci zabiegu punkcji lędźwiowej oraz biopsji szpiku. O opinię w tej sprawie Rzecznik zwrócił się też do konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.

 

 

W sprawie braku stosowania przez niektóre szpitale znieczulenia ogólnego podczas zabiegów punkcji lędźwiowej i biopsji szpiku u małych pacjentów, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił o wyjaśnienia do dyrektorów następujących szpitali:

Odpowiedź - PDF 1,43 MB

 

Odpowiedź - PDF 10,8 MB

 

Odpowiedź - PDF 635 KB

 

Odpowiedź - PDF 728 KB

 

Odpowiedź - PDF 9,71 MB

 

Odpowiedź - PDF 65,3 KB

 

Odpowiedź - PDF 10,8 MB

 

 

Jeśli uzyskane i przeanalizowane informacje będą uprawdopodabniać naruszenia praw pacjenta Rzecznik podejmie decyzję o wszczęciu postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

 

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił również do konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące stosowania znieczulenia ogólnego
w trakcie przeprowadzania u dzieci zabiegu punkcji lędźwiowej oraz zabiegu biopsji szpiku.

 

Odpowiedź - PDF 1,45 MB

 

Odpowiedź - PDF 2,78 MB

Lista aktualności