Aktualności

03-07-2017r.

Spotkanie z reprezentantami Kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”

Podczas spotkania organizatorzy Kampanii przekazali List Otwarty zawierający postulaty i inicjatywy, dzięki którym chorzy mogą pozostać aktywni zawodowo. 

Nie ulega wątpliwości, że godzenie pracy zawodowej i leczenia przez osoby chore przewlekle nie jest proste, dlatego Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz spotkał się z przedstawicielami Kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”, aby wysłuchać pacjentów i odebrać List Otwarty zawierający postulaty środowiska chorych, pracodawców i lekarzy.

Celem Kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” jest zwiększenie świadomości społecznej na temat chorych przewlekle, którzy pomimo konieczności leczenia i dolegliwości chcą prowadzić normalne, aktywne życie zawodowe.

Jak wskazują organizatorzy Kampanii dla wielu pacjentów możliwość kontynuowania pracy ma nie tylko aspekt ekonomiczny – chociaż choroba w rodzinie zawsze oznacza dodatkowe obciążenie dla domowego budżetu – ale jest także elementem skutecznej terapii i powrotem do normalności.

Dodatkowo nieobecności chorego, zwolnienia związane z procesem leczenia czy długotrwałe wyłączenie z rynku pracy są też wyzwaniem dla pracodawców.

Dlatego środowisko osób chorych leczonych przewlekle, pracodawców, lekarzy apeluje o dostrzeżenie i większe zrozumienie dla problemów, z jakimi borykają się ludzie, którzy mimo choroby i konieczności kontynuowania leczenia, chcą pozostać aktywni zawodowo. Aby tak się stało istotne zdaniem organizatorów Kampanii jest realizacja inicjatyw mających na celu:

  1. Promowanie w środowisku pracodawców aktywności zawodowej pracowników chorych przewlekle, którzy chcą i mogą pracować oraz leczyć się jednocześnie.
  2. Lepsze rozumienie problemu finansowania leczenia aktywnych zawodowo pacjentów – ujmowania go w kategorii opłacalnej inwestycji a nie kosztu. Pracując, chory finansuje swoje leczenie!
  3. Upowszechnienie wiedzy i uwzględniania w procesie decyzyjnym, że leczenie obejmuje zarówno koszty bezpośrednie (koszt terapii), jak i pośrednie (koszt świadczeń socjalnych, niewytworzony dochód).
  4. Zmianę modelu leczenia – ze szpitalnego na jednodniowy lub domowy.

Więcej o Kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”: www.pracujeznia.pl

Lista aktualności