Aktualności

14-09-2017r.

Sprostowanie dotyczące artykułu opublikowanego przez Radio Zet

W związku z informacją jaka ukazała się w artykule opublikowanym w dniu 14 września br. na stronie internetowej Radia Zet pt. „Tysiące Polek ofiarą klauzuli sumienia. Rzecznik Praw Pacjenta radzi, co robić” Rzecznik Praw Pacjenta pragnie sprostować dane statystyczne zawarte w materiale.

 

W powyższym artykule ukazały się błędne informacje odnośnie wszczętych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań wyjaśniających oraz ilości sygnałów, jakie wpłynęły do Biura, dotyczących odmowy pacjentkom dostępu do antykoncepcji.

 

W 2016 r. oraz w pierwszym półroczu 2017 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 12 zgłoszeń dotyczących problemów pacjentek z uzyskaniem określonego świadczenia opieki zdrowotnej wynikających z powołania się lekarza na „klauzulę sumienia”. Nie oznacza to jednak, że wszystkie sygnały dotyczyły odmowy wypisania recept na środki antykoncepcyjne. Ponadto trzy zgłoszenia dotyczyły powoływaniu się na „klauzulę sumienia” przez farmaceutów.

 

Podsumowując na przestrzeni ostatniego 1,5-rocznego okresu, łącznie do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 15 skarg, zgłoszeń, zapytań dotyczących klauzuli sumienia. Natomiast w samym 2016 roku pacjenci kontaktowali się z Biurem blisko 70 tys. razy – jest to liczba wszystkich zgłoszeń jakie wpłynęły do Biura.

Lista aktualności