Aktualności

02-10-2018r.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tematem warsztatów dialogu społecznego w Biurze RPP

Rzecznik Praw Pacjenta był gospodarzem 11 warsztatów dialogu społecznego „Prawa pacjenta wspierają budowę pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia” orgaznizowanych przez Fundację My Pacjenci.

 

Podczas spotkania przedstawiono m.in. przygotowane przez Rzecznika założenia nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przedstawiciele świadczeniodawców, samorządów zawodów medycznych oraz organizacji pacjentów mieli okazję przedyskutować założenia projektu oraz porozmawiać na temat praw pacjentów z perspektywy różnych uczestników systemu.

 

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Razem dla zdrowia realizowanego przez Fundację My Pacjenci w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską.

 

Lista aktualności