Co czwarty z nas

Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia "Co czwarty z nas"

Jest to pierwsza w Polsce kampania o zasięgu ogólnokrajowym organizowana w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia pod hasłem "Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym" ma za zadanie sprzyjać postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dane statystyczne wskazują, że od wielu lat rośnie liczba osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań. Działania informacyjno-edukacyjne służą poszerzaniu wiedzy i zwiększaniu świadomości społecznej związanej z chorobami psychicznymi.

Kampania ma sprzyjać również rozwianiu mitów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz przeciwstawiać się stereotypowemu, negatywnemu wizerunkowi osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.