Kierownictwo

p.o. Rzecznika Praw Pacjenta

Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta w Pracy
sekretariat
tel: (22) 865 40 45
     (22) 532 82 50
fax: (22) 532 82 30
e-mail:


 

Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

Grzegorz Błażewicz

sekretariat: (22) 532 82 50

fax: (22) 532 82 30
e-mail:

Dyrektor Generalny

Jarosław Fiks
sekretariat: (22) 532 82 50
fax: (22) 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl