Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wprowadzono funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy zgodnie z art. 10d ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego podlegają organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Pacjenta i są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznicy działają tylko na terenie danego szpitala i we właściwości spraw tam prowadzonych.

 

Infografika o zadaniach Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - PDF 511 KB

Pobierz infografikę dotyczącą zadań Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - PDF 511 KB
 

 

WYKAZ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W WARUNKACH STACJONARNYCH, W KTÓRYCH PEŁNIĄ FUNKCJĘ RZECZNICY PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

 

Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie

Zobacz na mapie