Dane kontaktowe

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa


Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30


Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

W celu złożenia wniosku wymagającego wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Praw Pacjenta dot. ewentualnego naruszenia prawa pacjenta
Kontakt dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
W celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, m.in. w szczególności o:

Polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o :

 • zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
 • projektowaniu aktów normatywnych,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

Podmiotach i zasadach ich funkcjonowania (w tym organy władzy publicznej) , w tym o:

 • statusie prawnym lub formie prawnej,
 • organizacji,
 • przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotów,
 • majątku, którym dysponują,
 • trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
 • trybie działania państwowych osób prawnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i poza budżetowej,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 • o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach,
 • naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
 • konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej.

 


 

Wydział do spraw Zdrowia Psychicznego
Wydział Prawny
Wydział Interwencyjno - Poradniczy
Wydział Prezydialny
Wydział Dialogu Społecznego i Komunkacji
Wydział Finansowy
Wydział Spraw Osobowych i Wynagrodzeń
Wydział Klasyfikacji Wniosków
Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Badań Statystycznych, Analiz Strategicznych i Ochrony Danych Osobowych
Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Informatyzacji

 

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 11.08.2010
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 03.10.2016 godzina: 11:09
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2016 godzina: 11:09
Sprawdź historię zmian