A A A

Patronaty udzielone w 2016 r.

16-12-2016r.

Kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa”,

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym kampanię informacyjną „Poznaj swoje prawa”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii. Aktywności związane z kampanią będą miały miejsce w pierwszych miesiącach 2017 roku.

 

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej praw pacjenta w grupie osób LGBT. Za pośrednictwem kanałów informacyjnych przeznaczonych dla społeczności LGBT organizatorzy będą przekazywali komunikaty dotyczące najczęstszych obszarów łamania praw pacjenta, ale także środków zaradczych (mechanizmów i narzędzi do składania skarg np. do Rzecznika Praw Pacjenta, Izb Lekarskich itp.).

Lista aktualności
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 16.12.2016
Osoba udostępniająca: Karolina Laskowska
Data udostępnienia: 16.12.2016 godzina: 11:18
Osoba modyfikująca: Karolina Laskowska
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2016 godzina: 11:18
Sprawdź historię zmian