A A A

Patronaty udzielone w 2016 r.

18-11-2016r.

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych "Mały pacjent-wielkie prawa"

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych "Mały pacjent-wielkie prawa", którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu, został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych z całej Polski. Ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie znajomości praw pacjenta oraz przybliżenie działalności instytucji zajmujących się ochroną tych praw.

 

Prace konkursowe mogą przesyłać mali pacjenci z całej polski – od stycznia do marca 2017 r.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przekazało upominki dla laureatów konkursu.

 

Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu to placówka publiczna, obejmujący opieką dzieci od poziomu zerówki po szkołę średnią, a jej organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zajmuje się kształceniem i rewalidacją dziecka przewlekle chorego przez stosowanie różnorodnych form pracy terapeutycznej.

 

Misja Szkoły: „Wychowanek otwarty na siebie, potrzeby innych, otaczający go świat oraz zachodzące w nim zmiany, radzący sobie z chorobą przewlekłą”

Lista aktualności
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 16.12.2016
Osoba udostępniająca: Karolina Laskowska
Data udostępnienia: 18.11.2016 godzina: 09:09
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2016 godzina: 09:09
Sprawdź historię zmian