A A A

Patronaty udzielone w 2016 r.

07-10-2016r.

PharmLab 2016 - I Ogólnopolskie Forum Pacjent-Lekarz-Farmaceuta

W dniu 6 października br. miała miejsce konferencja PharmLab 2016 - I Ogólnopolskie Forum Pacjent-Lekarz-Farmaceuta, której organizatorem była Fundacja “ZIKO dla Zdrowia”. Rzecznik Praw Pacjenta objął wydarzenie patronatem honorowym.

 

Jednymi z celów konferencji była refleksja się nad współczesną rolą farmaceuty, lekarza i pacjenta w polskiej służbie zdrowia, występującymi problemami w opiece zdrowotnej oraz poznanie oczekiwań każdej ze stron.

 

Wydarzenie miało również na celu poprawę komunikacji na linii pacjent-lekarz oraz pacjent-farmaceuta, a także przedstawienie propozycji rozwiązań, dzięki którym opieka zdrowotna ma szansę być bardziej efektywna.

 

W forum udział wzięli przedstawiciele organizacji i towarzystw lekarskich, farmaceutycznych oraz pacjentów,  a także osoby ze środowiska uczelnianego - zarówno pracownicy naukowi jak i studenci.

Lista aktualności
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 16.12.2016
Osoba udostępniająca: Karolina Laskowska
Data udostępnienia: 07.10.2016 godzina: 09:10
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2016 godzina: 09:10
Sprawdź historię zmian