A A A

Patronaty udzielone w 2016 r.

10-10-2016r.

Śląskie Obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym Śląskie Obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie odbyło się w dniach 4-9 października 2016 r.

 

Tygodniowe Obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego są organizowane w Katowicach od ok. 30 lat. Ich tradycja zrodziła się z akcji „Schizofrenia otwórzcie drzwi”, propagatora zdrowia psychicznego Krzysztofa Czumy. Akcja ta zarówno wtedy, jak i obecnie ma na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez propagowanie świadomości zdrowia psychicznego i jego potrzeb.

 

Wydarzenie jest adresowane do całego społeczeństwa - przede wszystkim do osób z doświadczeniem choroby psychicznej i kontaktu ze służbami i serwisami opiekuńczymi, które zajmują się zdrowiem i opieką społeczną. Skupia się na uświadamianiu możliwości terapeutycznych, budzeniu nadziei na zdrowie, prezentowaniu przykładów pozytywnych i skutecznych procesów zdrowienia. Celem wydarzenia jest również integracja środowiska profesjonalistów, pacjentów i ich rodzin we wspólnym wysiłku w kierunku powrotu do zdrowia i samego zdrowia.

 

Organizatorzy/sponsorzy: Śląska Filia Sekcji Psychiatrii Środowiskowej PTP, Uniwersytet SWPS, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, PTP, MOSIR Ruda  Śląska, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, MOPS Katowice, Behaper, Natura System, Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, Feniks, Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej.

Lista aktualności
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 16.12.2016
Osoba udostępniająca: Karolina Laskowska
Data udostępnienia: 10.10.2016 godzina: 11:11
Sprawdź historię zmian