Wystąpienia Rzecznika

16.11.2009r. (wystąpienie z dnia: 22.10.2009)

Sposób wypełniania karty gorączkowej

Sposób wypełniania karty gorączkowej z dnia 22.10.2009
więcej
23.10.2009r. (wystąpienie z dnia: 10.10.2009)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta

W sprawie przedawnienia roszczeń oraz dostępu do danych gromadzonych na koncie ubezpieczonego z dnia 10.10.2009.
więcej
02.10.2009r. (wystąpienie z dnia: 28.09.2009)

Nowelizacja ustawy

Nowelizacji unormowań odnoszących się do świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 28.09.2009.
więcej
1    47  48  49  50  51  52  53  54  55