Wystąpienia Rzecznika

09.03.2016r. (wystąpienie z dnia: 04.03.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 4 marca 2016 r. [RzPP-WPR.420.29.2016]
więcej
04.03.2016r. (wystąpienie z dnia: 17.12.2015)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewody i Marszałka (Mazowieckie)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewody Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie ostrych dyżurów laryngologicznych z dnia 17 grudnia 2015 r....
więcej
02.03.2016r. (wystąpienie z dnia: 08.12.2015)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającej obsady personelu medycznego z dnia 8 grudnia 2015 r. [RzPP-ZPR.420.130.2015.MPO]
więcej
25.02.2016r. (wystąpienie z dnia: 12.02.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Dyrektorów podmiotów leczniczych, w których realizowany jest środek zabezpieczający

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Dyrektorów podmiotów leczniczych w sprawie długoletnich hospitalizacji osób przebywających w podmiotach leczniczych w związku z realizacją...
więcej
23.02.2016r. (wystąpienie z dnia: 30.10.2015)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odnośnie publikacji list pacjentów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednej z placówek...
więcej
02.02.2016r. (wystąpienie z dnia: 27.01.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Apelu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku polemizującym ze stanowiskiem Rzecznika Praw...
więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    55