Wystąpienia Rzecznika

11.01.2016r. (wystąpienie z dnia: 30.09.2015)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministerstwa Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w sprawie ograniczonych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii z dnia 30...
więcej
07.01.2016r. (wystąpienie z dnia: 25.11.2015)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w...
więcej
18.12.2015r. (wystąpienie z dnia: 15.12.2015)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Sprawiedliwości dotyczące procedury postępowania w sprawie orzekania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym...
więcej
18.11.2015r. (wystąpienie z dnia: 04.11.2015)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie podjętych przez Ministerstwo działań systemowych dotyczących zabezpieczenia pacjentów w świadczenia zdrowotne z...
więcej
17.11.2015r. (wystąpienie z dnia: 19.10.2015)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie u tzw. dostawek, tj. łóżek dla pacjentów usytuowanych w korytarzach oddziałów szpitalnych z dnia 19 października...
więcej
16.11.2015r. (wystąpienie z dnia: 12.11.2015)

Wystąpienie do Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pielęgniarstwa

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii, Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz Konsultantów...
więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    55