Aktualności

10.04.2019r.

Prace nad zmianą przepisów dotyczących wystawiania kart zgonu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta regularnie otrzymuje sygnały, dotyczące trudności w uzyskaniu przez osoby bliskie karty zgonu, w szczególności odmów jej wystawienia. Nie można...
więcej
29.03.2019r.

NSA potwierdza decyzję Rzecznika

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny potwierdził zasadność decyzji Rzecznika Praw Pacjenta stwierdzającej praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów. Spośród 52 tego...
więcej
28.03.2019r.

Osoby starsze, niepełnosprawne i ubezwłasnowolnione w psychiatrycznych oddziałach sądowych

Oddziały psychiatrii sądowej są miejscem wykonywania tzw. środka zabezpieczającego wobec osób, które popełniły czyn zabroniony, jednak działały w stanie niepoczytalności. W gronie...
więcej
28.03.2019r.

Konferencja „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii”

26 marca br. w Warszawie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja Rzecznika Praw Pacjenta poświęcona w całości zdrowiu psychicznemu – „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem...
więcej
22.03.2019r.

Śmierć pacjenta w szpitalu miejskim w Sosnowcu

Informujemy, że w sprawie pacjenta, który dn. 18 marca 2019 r. zmarł po 9 godzinach oczekiwania na pomoc lekarską na izbie przyjęć Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, Rzecznik...
więcej
20.03.2019r.

Rzecznik Praw Pacjenta wytoczył kolejne powództwo

Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie korzysta ze swoich uprawnień pozwalających na wzięcie udziału w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta. W ostatnich dniach...
więcej
20.03.2019r.

25 blasków psychiatrii – uwarunkowania techniczne

25 blasków psychiatrii – uwarunkowania techniczne
więcej
19.03.2019r.

Przestrzeganie praw pacjenta w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje o obiektywne przedstawianie sytuacji w szpitalach psychiatrycznych oraz działalności Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Kreowanie...
więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    82