Aktualności

08-06-2018r.

Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w dniach 11-15 czerwca br.

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów. W ramach projektu, na bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta, specjaliści z poszczególnych organizacji wraz z ekspertami Rzecznika będą udzielać telefonicznych porad, informacji oraz wsparcia dotyczącego określonych chorób.

 

11 czerwca (poniedziałek) – 10:00 – 14:00 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę, pani Iwona Sierant. Zakres prowadzonych porad:

Informowanie i edukowanie w zakresie opieki medycznej i terapii dzieci chorych na padaczkę, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

11 czerwca (poniedziałek) – 16:00 – 17:30 Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny w Polsce, pani: Katarzyna Szynkaruk-Durlik. Zakres prowadzonych porad:

Informowanie o chorobie związanej z niedoborem antytrypsyny, diagnostyce, leczeniu, rokowaniach i profilaktyce.

 

12 czerwca (wtorek) – 11:30 – 14:30 Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti, pani Teresa Bodzak. Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie czym jest NTM;
 • popularyzacja wiedzy na temat metod diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu;
 • wsparcie dla osób z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin.

 

13 czerwca (środa) – 8:00 – 12:00 Fundacja STOMAlife, pani Magda Piegat. Zakres prowadzonych porad:

 • poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stomią zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci;
 • poradnictwo dla stomików i ich opiekunów oraz członków rodzin.

 

14 czerwca (czwartek) – 10:00 – 12:00 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, pani Magdalena Fac-Skhirtladze. Zakres prowadzonych porad:

 • informacje o objawach, diagnostyce, sposobach leczenia i rehabilitacji osób ze stwardnienieniem rozsianym;
 • informacje o ośrodkach leczenia SM w Polsce;
 • wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, ich rodzin i bliskich.

 

15 czerwca (piątek) – 13:00 – 16:00 Polskie Fundacja Urszuli Jaworskiej, pan Sebastian Gawlik. Zakres prowadzonych porad:

 • przekazywanie wiedzy związanej z zakażeniem HCV;
 • informowanie o możliwościach leczenia i ścieżkach diagnostyki;
 • informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia w organizacjach pacjentów.

 

Więcej informacji o osobach dyżurujących oraz grafik z dyżurami przedstawicieli organizacji pacjentów znajduje się na naszej stronie internetowej:

http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

 

Wszystkie zainteresowane osoby  mogą zadzwonić na numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590, gdzie zostaną połączeni z przedstawicielem organizacji pacjentów.

Lista aktualności