Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość

Otyłość stanowi w Polsce coraz większy problem społeczny. Analiza danych, które otrzymuje Rzecznik Praw Pacjenta, w tym zgłoszeń od pacjentów oraz raportów z instytucji i urzędów wskazuje na to, iż osoby chorujące na otyłość najwyższego, trzeciego stopnia, mogą nie być w wystarczający sposób objęte opieką zdrowotną.

Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie.


W związku ze skierowanym wystąpieniem do wojewodów oraz marszałków województw, Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał dane z całego kraju dotyczące placówek medycznych posiadających sprzęt medyczny o zwiększonej nośności.

 

Na podstawie otrzymanych informacji, w tabeli poniżej, spośród wszystkich wskazanych podmiotów leczniczych, zamieszczone zostały dane placówek posiadających sprzęt o największej nośności, przeznaczony dla osób z otyłością trzeciego stopnia.

 

Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie