Możliwości kontaktu

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa


Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30


Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

 

W celu podniesienia jakości obsługi osób które zgłaszają się do siedziby Biura osobiście po poradę, informacje na temat praw pacjenta czy też w celu przejrzenia akt w swojej sprawie, w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta zostały wprowadzone zapisy na takie spotkania.

 • Osoby zainteresowane powinny zapisać się mailowo () lub telefonicznie (22 532-82-43) – wówczas zostanie wyznaczony dzień i godzina spotkania.

Osoby niezapisane również zostaną przyjęte, jednak może zdarzyć się sytuacja, że będą musiały chwilę poczekać ponieważ w pierwszej kolejności będą obsługiwane osoby zapisane.

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, m.in. w szczególności o:

Polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o :

 • zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
 • projektowaniu aktów normatywnych,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

 

Podmiotach i zasadach ich funkcjonowania (w tym organy władzy publicznej), w tym o:

 • statusie prawnym lub formie prawnej,
 • organizacji,
 • przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotów,
 • majątku, którym dysponują,
 • trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
 • trybie działania państwowych osób prawnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i poza budżetowej,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 • o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach,
 • naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
 • konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej.