A A A

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Rzecznik Praw Pacjenta wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.


Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta pełni pani Izabela Pszczółka.


Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu na mocy ww. Rozporządzenia praw.


Kontakt jest możliwy za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej:
  • platformy ePUAP: /RzPP/skrytka
  • pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

 

Rejestr zmian:
Autor informacji: Izabela Pszczółka
Data utworzenia: 25.05.2018
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 25.05.2018 godzina: 08:43
Sprawdź historię zmian