Praktyki studenckie, staż dla bezrobotnych, wolontariat

Praktyki w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta są bezpłatne.

 

Biuro nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki. Praktyki organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

Praktykę studencką w Biurze może odbyć osoba, która:

  1. ukończyła przynajmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich;
  2. posiada skierowanie ze szkoły wyższej;
  3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckie w Biurze (ubezpieczenie przez Szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

W celu zgłoszenia się na praktykę studencką należy wypełnić zamieszczony formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz ze skierowaniem ze szkoły wyższej na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Wydział Spraw Osobowych i Wynagrodzeń

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Z dopiskiem: praktyki studenckie

lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu.

 

Do odbywania praktyk zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością - budynek Urzędu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: możliwość swobodnego poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, zainstalowane windy/podjazdy, odpowiednio dostosowana toaleta.

 

W 2014 roku Biuro uzyskało certyfikat kampanii społecznej "Tu jest OK", promującej powszechny dostęp architektoniczny dla osób niepełnosprawnych do świadczonych publicznie usług.

 

Po zakończeniu odbywania praktyki Biuro wydaje zaświadczenie potwierdzające jej odbycie.

 

Wzory formularzy:

1. Wzór formularza zgłoszeniowego - DOCX 14 KB

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 11.03.2015
Osoba udostępniająca: Karolina Laskowska
Data udostępnienia: 15.07.2016 godzina: 12:24
Osoba modyfikująca: Karolina Laskowska
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2016 godzina: 12:24
Sprawdź historię zmian