Wystąpienia Rzecznika

24.06.2017r. (wystąpienie z dnia: 17.05.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie podwyżki leków immunopresyjnych, z dnia 17 maja 2017 r. [RzPP-WPR.420.64.2017.AJ]
więcej
21.06.2017r. (wystąpienie z dnia: 30.05.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie pobytu osób bliskich, w szczególności niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, pozostających pacjentami tego samego podmiotu leczniczego, lecz objętych świadczeniami...
więcej
24.05.2017r. (wystąpienie z dnia: 23.05.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w zakresie przepisów prawa regulujących kwestię okresowego opiniowania pacjentów detencyjnych, z dnia 23 maja 2017 r. [RzPP-WZP.420.40.2017.SF]
więcej
13.02.2017r. (wystąpienie z dnia: 13.12.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania kwestii przyjęcia pacjentów będących na Oddziałach Leczenia Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych...
więcej
30.01.2017r. (wystąpienie z dnia: 07.12.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie dookreślenia uprawnień podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w zakresie podejmowania przymusowych procedur...
więcej
13.01.2017r. (wystąpienie z dnia: 23.11.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw pacjentów oddziałów neonatologicznych z dnia 23 listopada 2016 r. RzPP-WPR.420.131.2016
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    54